Proizvodi za njegu pacijenata, maramice i trljačice za suho kupanje i suho pranje kose, vrećica za urin, vrećice za stolicu, vrećice za povraćanje sa gelom

Njega pacijenata i suho kupanje (10)

Njega usne šupljine (24)

Zbrinjavanje izlučevina, urin, stolica, povraćanje (14)

Bolsteri i fiksatori (31)