Proizvodi za njegu pacijenata, maramice i trljačice za suho kupanje i suho pranje kose, vrećica za urin, vrećice za stolicu, vrećice za povraćanje sa gelom

Njega pacijenata i suho kupanje (11)

Njega usne šupljine (27)

Zbrinjavanje izlučevina, urin, stolica, povraćanje (16)

Bolsteri i fiksatori (31)