Medicinski uređaji

Bežične ultrazvučne sonde (6)

Rabljeni ultrazvučni uređaji i sonde (6)

Uređaji za stomatologiju (1)