Novi, Demo, Rabljeni i Obnovljeni medicinski namještaj

Ginekologija (8)

Hitna (2)

Kirurgija namještaj (1)

Oftalmologija namještaj i oprema (12)

Transport pacijenta (4)