Infuzijske linije i setovi (6)

Ostalo potrošni materijal (6)

Dezinfekcija, sterilizacija, zaštita (29)

Print i termo papir, EKG elektrode, tlakomjeri (8)

Igle, igle za biopsiju, šprice, skalpeli (36)